inels systmov partner www.elektrointalcie.com

 

 Poskytujeme komplexn sluby v oblasti elektrointalci:

  • vntorn elektrointalcie v budovch a priemyselnch objektoch do 1000V
  • elektrick prpojky k rodinnm domom a pod.
  • nvrh, realizcia a servis inteligentnej elektrointalcie kliknite na zobrazenie ukkovho videa systmu INELS ©
  • opravy a drbu vyhradench elektrickch zariaden do 1000V
  • realizciu bleskozvodov
  • nvrh, mont a servis elektronickch zabezpeovacch systmov - EZS
  • nvrh, mont a servis elektronickch poiarnych systmov - EPS
  • nvrh, mont systmov kontroly vstupu - ACS
  • nvrh, mont kamerovch systmov - CCTV
  • nvrh a realizciu potaovch siet LAN, WiFi, vrtane aktvnych prvkov
  • predaj a servis vpotovej techniky a software